Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta de nous laisser från svenska till franska

vinous

Översätt de nous laisser till andra språk