Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta de plus en plus moche från svenska till franska

Översätt de plus en plus moche till andra språk