Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta de toute facon, de toute façon från franska till svenska

Översätt de toute facon, de toute façon till andra språk