Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta demander en marriage från svenska till franska

attque

Översätt demander en marriage till andra språk