Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta demi-heure (f) från svenska till franska

Översätt demi-heure (f) till andra språk