Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta den ��r en del av, han ��r en del av från svenska till franska

Översätt den ��r en del av, han ��r en del av till andra språk