Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta den ��r, klockan ��r från svenska till franska

Översätt den ��r, klockan ��r till andra språk