Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta den ��tr��v��rda, den ��tr��v��rde från svenska till franska

Översätt den ��tr��v��rda, den ��tr��v��rde till andra språk