Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta den f��rbaskade Karl den Store från svenska till franska

Översätt den f��rbaskade Karl den Store till andra språk