Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta den h��r klockradion från svenska till franska

Översätt den h��r klockradion till andra språk