Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta den har blivit, han har blivit från svenska till franska

hara

Översätt den har blivit, han har blivit till andra språk