Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta den kommer att vara, det kommer att vara från svenska till franska

Översätt den kommer att vara, det kommer att vara till andra språk