Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta den mest k��nda från svenska till franska

Översätt den mest k��nda till andra språk