Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta den vill, han vill från svenska till franska

Översätt den vill, han vill till andra språk