Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta den är en del av, han är en del av från svenska till franska

Översätt den är en del av, han är en del av till andra språk