Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta den förbaskade Karl den Store från svenska till franska

Översätt den förbaskade Karl den Store till andra språk