Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta den här anställningsintervjun från svenska till franska

Översätt den här anställningsintervjun till andra språk