Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta den här lilla grejen från svenska till franska

Översätt den här lilla grejen till andra språk