Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta denne son till P��pin den Lille från svenska till franska

tillà
sonfils

Översätt denne son till P��pin den Lille till andra språk