Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta des affaires, fpl från franska till svenska

Översätt des affaires, fpl till andra språk