Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta des chaussures (f) från svenska till franska

Översätt des chaussures (f) till andra språk