Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta des crocodiles, m från svenska till franska

Översätt des crocodiles, m till andra språk