Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta des p��ches (f), des peches från svenska till franska

Översätt des p��ches (f), des peches till andra språk