Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta des spaghettis, m från svenska till franska

Översätt des spaghettis, m till andra språk