Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta des poissons crus et sucrés från svenska till franska

Översätt des poissons crus et sucrés till andra språk