Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta des taches plein sa blouse från franska till svenska

Översätt des taches plein sa blouse till andra språk