Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det ��r inte sant, jag tror inte mina ��gon från svenska till franska

Översätt det ��r inte sant, jag tror inte mina ��gon till andra språk