Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det ��r konstigt att Frankrike har från svenska till franska

Översätt det ��r konstigt att Frankrike har till andra språk