Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det ��r n��dv��ndigt att, de m��ste från svenska till franska

Översätt det ��r n��dv��ndigt att, de m��ste till andra språk