Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det ��r upp till oss att från svenska till franska

tillà

Översätt det ��r upp till oss att till andra språk