Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det blev f��r mycket! från svenska till franska

Översätt det blev f��r mycket! till andra språk