Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det blir man tjock av från svenska till franska

Översätt det blir man tjock av till andra språk