Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det f��r en att t��nka från svenska till franska

Översätt det f��r en att t��nka till andra språk