Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det har g��tt sex m��nader från svenska till franska

Översätt det har g��tt sex m��nader till andra språk