Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det har g��tt tv�� timmar från svenska till franska

Översätt det har g��tt tv�� timmar till andra språk