Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det k��nns som, jag tycker, jag f��r intrycket från svenska till franska

Översätt det k��nns som, jag tycker, jag f��r intrycket till andra språk