Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det kommer inte p�� fr��ga från svenska till franska

Översätt det kommer inte p�� fr��ga till andra språk