Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det m��ste kosta dig mycket från svenska till franska

Översätt det m��ste kosta dig mycket till andra språk