Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det mesta, den st��rre delen från svenska till franska

Översätt det mesta, den st��rre delen till andra språk