Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det ska g��, det ska g�� bra från svenska till franska

Översätt det ska g��, det ska g�� bra till andra språk