Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det sliter p�� skorna från svenska till franska

Översätt det sliter p�� skorna till andra språk