Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det var det v��rsta! från svenska till franska

Översätt det var det v��rsta! till andra språk