Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det var f��r tv�� timmar sedan från svenska till franska

Översätt det var f��r tv�� timmar sedan till andra språk