Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det är 32 grader varmt från svenska till franska

Översätt det är 32 grader varmt till andra språk