Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det är dåligt väder från svenska till franska

Översätt det är dåligt väder till andra språk