Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det är inget allvarligt från svenska till franska

Översätt det är inget allvarligt till andra språk