Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det är inte sant, jag tror inte mina ögon från svenska till franska

Översätt det är inte sant, jag tror inte mina ögon till andra språk