Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det är upp till oss att från svenska till franska

tillà

Översätt det är upp till oss att till andra språk