Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det åker, den åker, han åker från svenska till franska

Översätt det åker, den åker, han åker till andra språk