Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det har gått sex månader från svenska till franska

Översätt det har gått sex månader till andra språk